schoolreglement

Onze school voorziet opvang vanaf 7.15 uur tot 18.30 uur (mits inschrijven en voldoende kinderen).


Lesblokken kleuterschool


8.35 uur tot 11.25 uur

12.25 uur tot 15.15 uur


Lesblokken lagere school


8.35 uur tot 12.15 uur

13.20 uur tot 15.20 uur


Lesblokken kleuterschool en lagere school op woensdag


8.35 uur tot 12.10 uur