CLB-dossier

Komen jullie  bij het CLB voor begeleiding, dan maken ze een dossier op. Daarin komt alles wat met de begeleiding te maken heeft.

Ze houden zich uiteraard aan de wettelijke regels:

•In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

•We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

•We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.


Het dossier inkijken?


Bij leerlingen jonger dan 12 jaar mogen de ouders het dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mag de leerling dat zelf.

De ouders mogen het dossier dan enkel inkijken mits de toestemming van de leerling.

Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd door middel van een gesprek met een CLB-medewerker.

Gegevens die je zelf hebt aangebracht mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen.