klasexterne ondersteuning

Soms is de binnenklasdifferentiatie onvoldoende voor een leerling.


In samenspraak met de ouders kiezen we dan voor extra ondersteuning buiten de klas.

Dit kan individueel of in een klein groepje.


De externe klasondersteuning gebeurt onder andere in de volgende gevallen:


 • extra leesmomenten in kleine groep op niveau
 • leerlingen met leervoorsprong - klimopklas
 • leerlingen met een individueel aangepast curriculum
 • extra motorische activiteiten
 • taalgroepjes rond een bepaald doel of leerstofgeheel
 • rekengroepjes rond een bepaald doel of leerstofgeheel
 • taalbad
 • extra studiebegeleiding
 • werken aan sociale vaardigheden
 • 'hoe-voel-ik-me-gesprekjes'
 • aanbrengen van bepaalde maatregelen om nadien de transfer naar de klas te maken
 • ...


De klasexterne ondersteuning kan gegeven worden door de klasleerkracht zelf, de zorgondersteuner of de zorgcoördinator.

Via het schoolrapport worden de ouders steeds op de hoogte gehouden over de vorderingen van of de acties voor hun kind.