schoolbestuur en campusraad

Het schoolbestuur vertegenwoordigt de vzw Ignatius Scholen in Beweging, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel.

Het schoolbestuur beschikt over een beleidsverklaring voor haar personeel.


Het schoolbestuur heeft Inge Scholliers aangesteld voor het dagelijks bestuur.


Het schoolbestuur bestaat uit:

voorzitter: Joris Tiebout

leden: Josse De Baerdemaeker, S. Debruyne, Peter Knapen (afgevaardigde CEBECO), F. Robben, Veronique Thielemans, H. Uythethofken,

          Eddy Van de Velde, Goedele Wynants, Paul Yperman (afgevaardigde CEBECO)


Het schoolbestuur laat de Sinte-Maartenschool lokaal vertegenwoordigen door de campusraad.

De campusraad bestaat uit:

voorzitter: Chris Dirkx

secretaris: Kathleen Van Sweevelt

penningmeester: Gilbert Geerts

leden: Karel De Vuyst, Zuster Marita Segers, Jan Vinck, Ann Van Dievoet, Ineke Metselaer, Katrien Leveugle, Betty Devriendt,
           Peter Leys
, Inge Scholliers

vertegenwoordiging vanuit het schoolbestuur: Josse De Baerdemaeker en Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder)

op uitnodiging: Ingrid De Backer (coördinerend directeur), Elke Hardeman (voorzitter schoolraad), Nathalie Labeeuw (voorzitter ouderraad)


Je kan het schoolbestuur bereiken via het secretariaat van de school of je vindt contactgegevens in het schoolreglement.