schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de pedagogische raad en de lokale gemeenschap (3 per geleding).

De directie is van rechtswege aanwezig; een lid van het schoolbestuur is eveneens op permanente basis aanwezig.


De schoolraad zorgt voor mee voor de goede werking van de school en werkt adviserend.

De schoolraad beschikt over een huishoudelijk reglement.

De verslagen van de schoolraad kunnen op eenvoudig verzoek aan de voorzitter gevraagd worden.


De schoolraad bestaat uit:

voorzitter: Sofie Maenhout

secretaris: Koen De Vidts

vertegenwoordigers van de ouders: Elke Hardeman, Sofie Maenhout en An Goethals

vertegenwoordigers van het personeel: Katrien Buys, Stephanie Polspoel, Ingrid De Smedt

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Koen De Vidts, Sonja Dossche, Anne-Marie Brackenier


Je kan de schoolraad bereiken  via het secretariaat van de school.