SMS START

SCHOOLTEAM 2023-2024


Vrije Gesubsidieerde Basisschool Sinte-Maarten

Limbosweg 13

1860 Meise

tel: 02/ 269 49 15

gsm directie: 0473/51 37 36


www.sinte-maartenschool.be


De vzw Ignatius Scholen in Beweging is de inrichtende macht.

Wij behoren tot de scholengemeenschap Ignatius Rand.

DISCLAIMER


De webbeheerder van de Sinte-Maartenschool besteedt veel zorg aan de creatie van deze website,

maar garandeert echter niet de correctheid van alle informatie.

De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen

zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Daarom kunnen de school en webmeester niet aansprakelijk worden gesteld

voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer de webmeester verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens,

dan zal deze zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.


In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites,

bijvoorbeeld met behulp van knoppen of hyperlinks,

is de school niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Eenieder die gebruik maakt van deze instrumenten is zich ten volle bewust van het feit

dat het internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn,

en erkent dat de school geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

De Sinte-Maartenschool of zijn webmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld

voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.


De school geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiƫren,

af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden

van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging,

distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


Het Sinte-Maartenforum


Dit is een open informatieforum dat louter wordt onderhouden door de webbeheerder.

Registreren hoeft/kan niet!

Bij twijfel over juiste gegevens kan u contact opnemen met de webbeheerder via het schoolsecretariaat.Omgaan met privacy 


zie schoolreglement

zie privacyverklaring leerlingen

zie beleidsverklaring schoolbestuur
Nieuwe teller geplaatst op 17/09/2014