schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de pedagogische raad en de lokale gemeenschap (3 per geleding).

De directie is van rechtswege aanwezig; een lid van het schoolbestuur is eveneens op permanente basis aanwezig.

 

De schoolraad zorgt voor mee voor de goede werking van de school en werkt adviserend.

De schoolraad beschikt over een huishoudelijk reglement.

De verslagen van de schoolraad kunnen op eenvoudig verzoek aan de voorzitter gevraagd worden.

 

De schoolraad bestaat uit:

voorzitter: Fatma Keskin

secretaris: Koen De Vidts

vertegenwoordigers van de ouders: Fatma Keskin, Griet Van de Steene en Tine Tytgat

vertegenwoordigers van het personeel: Caroline Van Opstal, Lies Van Haecke, Sigrid Gorsen

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Koen De Vidts, Sonja Dossche, Anne-Marie Brackenier

 

Je kan de schoolraad bereiken via het secretariaat van de school.