schoolbestuur en campusraad

Het schoolbestuur vertegenwoordigt de vzw Ignatius Scholen Brussel, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel.

Het schoolbestuur beschikt over een beleidsverklaring voor haar personeel.


Het schoolbestuur heeft Inge Scholliers aangesteld voor het dagelijks bestuur.


Het schoolbestuur bestaat uit:

voorzitter: Joris Tiebout

leden: Josse De Baerdemaeker, S. Debruyne, Peter Knapen (afgevaardigde CEBECO), F. Robben, Veronique Thielemans, H. Uythethofken,

          Eddy Van de Velde, Goedele Wynants, Paul Yperman (afgevaardigde CEBECO)


Het schoolbestuur laat de Sinte-Maartenschool lokaal vertegenwoordigen door de campusraad.

De campusraad bestaat uit:

voorzitter: Ineke Metselaar

secretaris: Chris Dirkx

penningmeester: Gilbert Geerts

leden: Karel De Vuyst, Zuster Marita Segers, Jan Vinck, Ann Van Dievoet, Kathleen Van Sweevelt, Betty Devriendt, Peter Leys

           Katrien Leveugle, Josse De Baerdemaeker, Inge Scholliers

op uitnodiging: Ingrid De Backer (coördinerend directeur), Griet Van de Steene (voorzitter schoolraad), Bregtje Van Bockstaele (voorzitter ouderraad)


Je kan het schoolbestuur bereiken via het secretariaat van de school of je vindt contactgegevens in het schoolreglement.