schoolbestuur

Het schoolbestuur vertegenwoordigt de vzw Sinte-Maarten, Limbosweg 13 - 1860 Meise.

Het schoolbestuur beschikt over een beleidsverklaring voor haar personeel.

 

Het schoolbestuur heeft Inge Scholliers aangesteld voor het dagelijks bestuur.

 

Het schoolbestuur bestaat uit:

voorzitter: Ineke Franke

secretaris: Chris Dirkx

penningmeester: Gilbert Geerts

leden: Karel De Vuyst, Zuster Marita Segers, Jan Vinck, Ann Van Dievoet, Kathleen Van Sweevelt, Betty Devriendt, pastoor Jan Lagae, Peter Leys

Katrien Leveugle, Inge Scholliers

op uitnodiging: Ingrid De Backer (coördinerend directeur), Fatma Keskin (voorzitter schoolraad), Lien Thijs (voorzitter ouderraad)

 

Je kan het schoolbestuur bereiken via het secretariaat van de school.